Aurelia Zalewska radna Powiatu Pruszkowskiego w latach 2014-2018
rzetelnie i solidarnie

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Data: 2019-10-09 
Drukuj PDF Wyślij link

Program, który będę realizowała w Sejmie RP

Autor: Aurelia Zalewska 

 Deklaruję pracę w Sejmie RP z zachowaniem zasad: uczciwości, skromności, pracowitości i służenia drugiemu człowiekowi. Kieruję się tymi zasadami, gdyż wynikają one z tradycyjnego, patriotycznego wychowania, które otrzymałam w rodzinie.


W Sejmie RP chcę zabiegać o uczciwe i sprawiedliwe Państwo, a szczególnie:


- bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin: 500+, świadczenia dla dzieci w wieku szkolnym i studentów,
- wsparcie dla rodzin w procesie dydaktyczno-wychowawczym, z zachowaniem konstytucyjnej ochrony małżeństwa kobiety i mężczyzny,
- poprawę opieki zdrowotnej i pomoc osobom z niepełnosprawnościami,
- dobry start dla młodych, obniżenie podatków,
- opiekę dla osób starszych: zdrowotną, socjalną, podtrzymanie obniżonego wieku emerytalnego, poszerzony dostęp do bezpłatnych leków,
- rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej i działania przeciw wykluczeniu komunikacyjnemu,
- zapewnienie środków na rozwój nauki, edukacji, kultury, bezpieczeństwa publicznego (środki dla służb policyjnych, straży pożarnej).