Aurelia Zalewska radna Powiatu Pruszkowskiego w latach 2014-2018
rzetelnie i solidarnie

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Data: 2018-10-19 
Drukuj PDF Wyślij link

I Etap - Przebudowa ul. Pruszkowskiej - Przetarg ogłoszony

Autor: Aurelia Zalewska 

PRZEBUDOWA UL. PRUSZKOWSKIEJ - PRZETARG NA DWA SKRZYŻOWANIA OGŁOSZONY
Szanowni Państwo,
przez całą kadencję jako radna Powiatu Pruszkowskiego zabiegałam o przebudowę ul. PRUSZKOWSKIEJ i KOMOROWSKIEJ. Z mojej inicjatywy odbyły się spotkania z władzami Powiatu Pruszkowskiego i Gminy Michałowice, radnymi i Zarządem Osiedla Granica i Zarządem Osiedla Komorów oraz mieszkańcami.
Przebudowa została podzielona na kilka etapów.
Teraz realizujemy pierwszy etap obejmujący dwa skrzyżowania ul. PRUSZKOWSKIEJ z ul. REKREACYJNĄ i ul. PRUSZKOWSKIEJ z ul. LAWENDOWĄ.  

Ponieważ nie zgłosił się żaden wyknawca do realizacji zadania, został ogłoszony drugi przetarg.  

 

Oto informacja z SIWZ, który został opublikowany 20.09.2018 r. na stronie powiatu w związku z ogłoszonym przetargiem:
DWA ZADANIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja rozbudowy drogi powiatowej nr 3107W - ul. Pruszkowskiej w zakresie skrzyżowania z ul. Rekreacyjną w Granicy i Kaniach oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3107 ul. Pruszkowskiej w zakresie skrzyżowania z ul. Lawendową w Granicy realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i ul. Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy.
2. Zakres prac:
ZADANIE 1 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W ul. PRUSZKOWSKIEJ w zakresie skrzyżowania z ul. REKREACYJNĄ w GRANICY i KANIACH polega na:
1. wykonaniu nowego układu drogowego - mini rondo; 2. usunięciu drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją; 3. wykonaniu odwodnienia; 4. wykonaniu oświetlenia 5. ułożeniu nowych warstw podbudowy; 6. wykonaniu elementów drogowych: krawężników, obrzeży, ścieków itp.; 7. wykonaniu warstw nawierzchni bitumicznych jezdni; 8. wykonaniu nawierzchni na chodnikach, zjazdach i chodnikach z kostki brukowej betonowej; 9. wykonaniu nawierzchni bitumicznej ścieżki rowerowej; 10. wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego.
ZP.272.43.2018
ZADANIE 2 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107 ul. PRUSZKOWSKIEJ w zakresie skrzyżowania z ul. LAWENDOWĄ w GRANICY polega na: 1. wykonaniu nowego układu drogowego - skorygowaniu geometrii skrzyżowania ul. Pruszkowskiej z ul. Lawendową; wykonanie sygnalizacji świetlnej; usunięciu drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją; wykonaniu odwodnienia; ułożeniu nowych warstw podbudowy; wykonaniu elementów drogowych: krawężników, obrzeży, ścieków itp.; wykonaniu warstw nawierzchni bitumicznych jezdni; wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej na chodnikach, zjazdach oraz kostki brukowej bezfazowej na ciągu pieszo-rowerowym i nawierzchni bitumicznej ścieżki rowerowej; wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego.
Szczegółowy zakres zamówienia określa zał. A -dokumentacja projektowa. zał. B. projekt umowy Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji w wymiarze co najmniej 36 miesięcy.

Termin otwarcia ofert ustalono na 22 pażdziernika 2018 r.


Z poważaniem,
Aurelia Zalewska