Aurelia Zalewska radna Powiatu Pruszkowskiego w latach 2014-2018
rzetelnie i solidarnie

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Data: 2018-09-19 
Drukuj PDF Wyślij link

Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Autor: Aurelia Zalewska 

Uprzejmie zapraszamy na XLIX sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się we wtorek 25 września 2018 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

 

Proponowany porządek obrad XLIX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:
Otwarcie XLIX sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
Stwierdzenie quorum.
Wnioski do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego /BR- 583/18/.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pruszkowskiego na rok 2018 /BR-584/18/.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażania zgody na poręczenie długoterminowego kredytu bankowego Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie /BR-585/18/.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Powiatu Pruszkowskiego /BR-586/18/.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2019 r. /BR-587/18/.
Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia wierzytelności pieniężnych Powiatu Pruszkowskiego należnych od Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie /BR-588/18/.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2018 roku dla Powiatu Pruszkowskiego na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /BR-589/18/.
Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3106W (ul. Warszawska) w Nadarzynie jej dotychczasowej kategorii /BR-590/18/.
Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 4118W ul. Bohaterów Wolności w Piastowie jej dotychczasowej kategorii /BR-591/18/.
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej /BR-595/18/.
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej /BR-596/18/.
Informacja dotycząca funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie.
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Pruszkowskiego w 2017 roku /BR-593/18/.
Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatów pruszkowskiego i grodziskiego w roku 2017 /BR-594/18/.
Informacja Nr 41/2018 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 21 sierpnia 2018 roku do 7 września 2018 roku /BR-592/18/.
Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.
Komunikaty Przewodniczącej Rady Powiatu.
Zamknięcie obrad.