Aurelia Zalewska radna Powiatu Pruszkowskiego w latach 2014-2018
rzetelnie i solidarnie

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Data: 2018-09-15 
Drukuj PDF Wyślij link

Petycja w sprawie ochrony Lasu Granickiego

Autor: Aurelia Zalewska 

Petycja w sprawie ochrony Lasu Granickiego (złożyłam dnia 20.08.2018 r.)
Adresat petycji:
Krzysztof Grabka - Wójt Gminy Michałowice
Al. Powstańców Warszawy 1, 05-816 Reguły
Adres e-mail: sekretariat@michalowice.pl
Przedmiot petycji:
Wezwanie do wycofania wniosku złożonego przez Wójta Gminy Michałowice w dniu 23.12.2016 r. o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa na cele nieleśne, stanowiące działki leśne należące do osób prywatnych w miejscowość Granica, gmina Michałowice, powiat pruszkowski.


Składam petycję w związku z wnioskiem o odlesienie 28 hektarów lasów prywatnych w Granicy.
Las i dolina rzeki Utraty są dla naszej społeczności najcenniejszym dobrem. Las jest miejscem spacerów i rekreacji dla mieszkańców Komorowa i Granicy, źródłem świeżego powietrza, ostoją dla życia ptaków i zwierząt.
Zgoda na odlesienie oznacza powstanie setek nowych domów i zagładę lasu.
Przeznaczenie 28 hektarów lasu pod budownictwo mieszkaniowe spowodowałoby nieodwracalne straty w środowisku naturalnym. Obszar wnioskowany do odlesienia stanowi aż 10% całości lasów w gminie. Obszar ten stanowi ok. 1/3 powierzchni obecnego Komorowa.
Realizacja wniosku o odlesienie oznacza zniszczenie miejsca w którym żyję. Nie zgadzam się na to.
Wzywam Wójta Gminy Michałowice do wycofania wniosku o odlesienie.
Aurelia Zalewska                                                                                                 Data 20.08.2018 r.